Kyrillos Lukaris, 1572-1638, patriark i Alexandria 1602-20, siden med afbrydelser i Konstantinopel. Hans Confessio fidei (1629, Troens bekendelse), trykt på latin og siden bl.a. på græsk, er klart calvinistisk påvirket; med den ønskede patriarken at bane vej for en tilnærmelse af den ortodokse kirke til den protestantiske kristenhed. Han mødte heftig modstand og blev til sidst angivet som forræder til sultan Murad 4., der lod ham henrette. Efter sin død blev Kyrillos erklæret for kætter, og hans bog fordømtes på kirkemøder.