Kurt Sethe, 1869-1934, tysk egyptolog, professor i Göttingen 1900-23 og derefter i Berlin. Som filolog og grammatiker ydede Sethe en epokegørende indsats inden for så godt som alle områder af egyptologien. Hans produktion var meget omfattende, og gennem den og sine mange elever kom han til at sætte en standard for emnevalg og metoder, som stadig præger tysk egyptologi.