Kurt Schietzel, f. 1933, tysk arkæolog, professor 1984, leder 1983-98 af Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i byen Slesvig. Hans videnskabelige og museale virke har været koncentreret om Hedeby og præget af stort engagement i samarbejde med Danmark. Schietzel har ledet store Hedebyudgravninger 1963-69 og 1979-80, organiseret nyskabende publikationsrækker, fx Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu, ligesom han har stået for opførelse og indretning af et nyt Wikinger Museum Haithabu samt nyopstillingen af de store oldtids- og middelalderudstillinger på Gottorp.