Kurt Aland, 1915-1994, tysk evangelisk teolog, professor i Münster; er bl.a. kendt for sine bidrag til nytestamentlig tekstkritik, derunder siden 1952 udgivelsen af standardudgaven af NT på græsk (Nestle, Eberhard). Blandt hans reformationshistoriske udgivelser kan nævnes Hilfsbuch zum Lutherstudium.