Kunstmuseet Brundlund Slot, kunstmuseum i Aabenraa, der i 1998 blev udskilt fra Aabenraa Museum og etableret som selvstændigt kunstmuseum, indrettet på Brundlund Slot. Samlingen rummer dansk billedkunst fra ca. 1800 til i dag med vægt på kunstnere med tilknytning til Sønderjylland, fx C.W. Eckersberg og Harald W. Lauesen (1913-89), samt på tidlig dansk modernisme. Et særkende er den fine samling af Franciska Clausen, fx Grammofonpladen (1923), og af Jeppe Madsen-Ohlsen, fx de to malerier, der begge har titlen Efter gudstjenesten (begge 1938). Museet blev i 2006 en del af Museum Sønderjylland.