Kulturfonden for Danmark og Finland, oprettet 1981 til afløsning for Fondet for Dansk-Finsk Samarbejde af 1959. Formålet er at fremme venskabs- og kulturforbindelserne mellem de to lande. Fondens grundkapital er i Finland 1 mio. euro og i Danmark ca. 4,7 mio. kr. (2005). Blandt mange donationer til forskning, sprogstudier, studierejser mv. var festligholdelsen i Danmark af J.L. Runebergs 200-års dag i 2004 samt bidrag til markeringen i Finland af H.C. Andersens 200-års dag i 2005.