Kristine Heltberg, 1924-2003, dansk slavist og politiker. Kristine Heltberg blev dr.phil. i slavisk litteratur og sprog i 1953, var professor ved Odense Universitet 1966-73 og lektor ved Københavns Universitet 1973-94. Hun var MF for Socialistisk Folkeparti 1971-77 og tilhørte under striden i partiet 1976-77 de såkaldte larsenister, der gik ind for en samarbejdslinje i forhold til Socialdemokratiet.