Kristian Schjelderup, 1894-1980, norsk teolog, dr.theol. 1921. I flere bøger hævdede han en yderligtgående liberalteologi (Jesus var et almindeligt menneske, kristendom er en religion blandt andre), og i 1928 blev han nægtet præsteembede. Under den tyske besættelse 1940-45 var Schjelderup fængslet. En kirkelig borgfred var en del af grundlaget for, at han 1947-64 var biskop i Hamar; han forsvarede stadig liberalteologiske standpunkter, fx over for Ole Hallesbys pietisme.