Kristian Olsen, Aaju, f. 1942, grønlandsk forfatter og billedkunstner. Uddannet som lærer og cand.pæd. har han virket i både det danske og det grønlandske skolevæsen, 1998-2002 som forstander for Grønlænderhjemmet i Hellerup. Aaju har udgivet digt- og novellesamlinger, flere i tosprogede udgaver (grønlandsk/dansk) og med egne illustrationer. Debutdigtene Kinaassutsip taallai/Balladen om identiteten (1979) forsøger at indkredse en grønlandsk identitet under de store samfundsændringer i 1960'erne og 1970'erne. Temaet genfindes i hans første roman, Kiinnanni qaamaaneq (1996, Lyset i dit ansigt), om en grønlandsk forretningsmand i konflikt med sin familie pga. sammenstødet mellem gamle og nye normer. I digtsamlingen Oqaatsit Nunaat/Ordenes land (2003) søger Aaju at indfange det grønlandske landskab i en række naturromantiske digte. I sin seneste novellesamling Inuit nipaat/Menneskestemmer (2005) lader han mennesker komme til orde, som sjældent høres i den moderne hverdag. Emnerne i forfatterskabet afspejles ligeledes i Aajus ekspressionistiske linoleumssnit og malerier; spørgende og søgende ansigter, ofte maskelignende, er et tilbagevendende træk.