Kristi Legems- og Blodsfest, lat. Corpus Christi, katolsk festdag den anden torsdag efter pinse, nogle steder henlagt til den følgende søndag, til fejring af eukaristien (nadveren) og Kristi sakramentale nærvær (realpræsens) i eukaristien. Kristi Legemsfest (ty. Fronleichnam) blev indført lokalt i bispedømmet Lüttich (Liège) i 1246 og i 1264 udstrakt til hele den katolske kirke. Festen slog gradvis igennem og skylder bl.a. sin popularitet, at man begyndte at bære sakramentet (den indviede hostie) i procession. Visse steder er der tradition for store, folkelige optog med faner, tableauer, skuespil m.m.