Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, 12.5.1895-17.2.1986, indisk religiøs vejleder og forfatter. Han blev "opdaget" af Teosofisk Selskab og i 1909 udråbt af Annie Besant som en kommende verdensfrelser, en messias, der skulle uddrage essensen af alle gamle religioner og indlede en ny tidsalder. Ordenen Star of the East oprettedes i 1911 med det formål at forstærke forventningerne, og da Krishnamurti i 1925 påbegyndte sin gerning, var tilhængerskaren allerede betydelig. Teosoffernes messiasvision brast dog i 1929, da Krishnamurti erklærede, at sandhed slet ikke kan nås gennem religioner og vejledere; sand erkendelse kan kun komme indefra, og den enkelte må selv søge at frigøre sig fra fordomme og blokerende tankevirksomhed. Indtil sin død i Californien udbredte han denne filosofi gennem talrige foredrag. Bogen om jeg'et (1936, da. 1939) og Den eneste frihed (1954, da. 1962) er blandt hans vigtigste værker.