Krinsen, (af glda. krins 'kreds'), ovalt haveanlæg omkring Christian 5.s rytterstatue på Kongens Nytorv. Anlægget er fra 1688 og har navn efter den krans af lindetræer, som omgiver det. Krinsen blev fjernet i 1749 til fordel for en eksercerplads; fire trægrupper plantedes ca. 1860, og Krinsen genplantedes 1914-15 med elm. Fra 2001 genetableredes Krinsen med plantning af 80 lindetræer i to ovale rækker rundt om haveanlægget.