Krik Vig

Krik Vig, den nordligste del af Nissum Bredning bag Agger Tange. Bortset fra et smalt naturligt sejlløb op langs Thys kyst udgør Krik Vig et lavvandet sandflak aflejret af de stormgennembrud der især siden stormfloden i 1825 har transporteret sand fra Nordsøen ind i Nissum Bredning. 1957-58 anlagde man et beskyttelsesdige med vej gennem Krik Vig parallelt med Agger Tange.

Faktaboks

Etymologi
Ordet Krik kommer af 1. led af det gammeldanske Kræk 'den krumme', opr. navn på vigen.

Vejen fører til færgen over Thyborøn Kanal til Thyborøn og danner ind mod tangen enge og laguner med gode ynglepladser for en lang række vade- og andefugle, bl.a. toppet skallesluger, stor kobbersneppe, klyde, almindelig ryle, havterne og splitterne.

I bunden af vigen ligger den lille tidligere fiskerby og indskibningshavn Krik og fiskerbyen Agger, begge nu hovedsagelig feriesteder.

Den vestlige del af Krik Vig udgør sammen med Agger Tange den sydligste del af Nationalpark Thy.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig