Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn, stiftet i 1797 som en direkte følge af Københavns brand i 1795; i over 50 år var den Danmarks eneste kreditforening. Kassens lån blev ydet i 4%-obligationer med kongelig garanti og kunne opsiges af både låntager og långiver med et års varsel til kurs 100. I 1900-t. har Kreditkassen kun haft en markedsandel af ydede realkreditlån på 5-6%; i 1975 blev kassen fusioneret med BRFkredit A/S.