Kreditaftaleloven, dansk lov fra 1991, som indeholder bestemmelser til regulering af kreditkøb, dvs. køb af løsøre, således at en køber får hel eller delvis henstand med købesummens betaling. Kreditkøb kan fx være køb på konto hos sælgeren eller afbetalingskøb.