Krebs' Skole, privat skole i København med ca. 400 elever (2017) fordelt på 20 klasser fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen blev oprettet i 1872 af C.P.J. Krebs (1809-80), der indtil 1871 var inspektør ved Metropolitanskolen; hensigten var at give eleverne et solidt bogligt grundlag for videregående skolegang. Skolen har siden 1878 ligget i Stockholmsgade. Til dens mange traditioner hører, at hver klasse opkaldes efter en kendt person i dansk kulturhistorie.