Korintherbrevene er to breve fra apostlen Paulus til menigheden i Korinth. Korintherbrevene udgør en del af de paulinske breve i Det Nye Testamente.