Kora, i GT en israelit af Levi stamme, der sammen med rubenitterne Datan og Abiram gjorde oprør mod Gud (4.Mos., kap.16). Muligvis også stamfader til en særlig persongruppe, koraitterne eller Korasønnerne, ved Salomons tempel i Jerusalem (jf. Salmernes Bog 42,1 og 44,1).