Kontakt, uafhængigt ulandsorienteret magasin udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke 1948-2005. I Kontakt blev den første artikel om behov for dansk "hjælp til underudviklede lande" bragt allerede i 1952. Bladet blev de første år udgivet i samarbejde med FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO). Kontakt var et tematisk og baggrundsorienterende debatmagasin med fokus på global ulighed og den økonomiske, politiske og kulturelle udvikling uden for Europa.