Konsulatet, det styre, der indførtes i Frankrig efter Napoleons Brumairekup 9.11.1799. Inspirationen til Konsulatet var den antikke romerske republik. Den udøvende magt lå hos tre konsuler, mens den lovgivende var fordelt mellem en lovgivende forsamling, et tribunat og et senat. Al magt lå dog reelt hos Napoleon Bonaparte som førstekonsul. Styret var præget af gennemførelse af en række reformer. Retsforholdene ordnedes med Code Napoléon, mens Konkordatet af 1801 nyordnede forholdet til paven. Indadtil fandt Vendéekrigen sin afslutning, udadtil sikredes styret efter sejren ved Marengo over Østrig, som man sluttede fred med i 1801; året efter sluttedes fred med England. Konsulatet ophørte, da Napoleon lod sig krone til kejser i 1804.