Konstantin Aksakov, Konstantin Sergejevitj Aksakov, 1817-1860, søn af Sergej Aksakov; russisk publicist, tilknyttet den slavofile bevægelse. I sin disputats om Lomonosov fra 1846 forsøger han at kombinere idéen om den russiske bondes religiøse og historiske mission med Hegels filosofi. Siden opgav Aksakov Hegel og blev mere radikalt antieuropæisk.