Konstantin 7. Porfyrogennetos, 905-959, byzantinsk kejser fra 913; enehersker fra 945. Konstantin 7. iværksatte et omfattende lovgivningsarbejde og tog personligt del i rigets litterære og kunstneriske opblomstring. Han forfattede og redigerede en omfattende ceremonibog, De ceremoniis, en beskrivelse af rigets provinser, De tematibus, og et skrift om byzantinernes statsforvaltning, De administrando imperio.