Konstantin 4., ca. 650-685, byzantinsk kejser fra 668. Under Konstantin 4. trængte arabiske hære frem til Konstantinopel, som de forgæves belejrede 674-78, og i 681 måtte han acceptere bulgarernes permanente tilstedeværelse syd for Donau. Konstantin tog aktivt del i det 6. økumeniske koncils forhandlinger 680-81 om Kristi guddommelige og menneskelige vilje.