Konstantin 11. Palaiologos, 1405-1453, byzantinsk kejser fra 1449. Før Konstantin blev kejser, søgte han at sikre den byzantinske position på Peloponnes. Som kejser bestræbte han sig på at afværge den osmanniske trussel mod resterne af riget og appellerede uden videre held til Vesten om militær assistance. Konstantin faldt under den osmanniske erobring af Konstantinopel og blev dermed den sidste byzantinske kejser.