Konstantin 1., 1868-1922, konge af Grækenland 1913-17 og 1920-22. Konstantin 1.s neutrale og tyskvenlige kurs under 1. Verdenskrig splittede landet med kongen på den ene side og premierminister Venizelos på den anden. I 1917 tvang Ententen Konstantin til at abdicere, men efter en folkeafstemning vendte han tilbage.