Konrad Fiedler, 1841-1895, tysk filosof, kunsthistoriker og kunstteoretiker, en af grundlæggerne af den formalistiske metode. Fiedler så kunsten som et absolut og selvstændigt fænomen, der ikke afspejlede samfundets udvikling, men fulgte sine egne love og spillede samme rolle i forhold til synet og den visuelle verden som filosofien i forhold til begrebslig erkendelse. Fiedler fik stor betydning for den kunsthistoriske stilanalyse, således som den udvikledes af bl.a. Alois Riegl og Heinrich Wölfflin.