Konrad 1., d. 23.12.918, østfrankisk (tysk) konge fra 911. Han blev valgt til konge, efter den østfrankiske gren af karolingerslægten var uddød, men reelt herskede han kun over sit eget stammeområde, Franken, idet den egentlige magt i riget var hos hertugerne.