Kongespejlet, oldn. Konungs skuggsjá, latin Speculum regale, norsk didaktisk prosaværk fra 1200-t., formentlig skrevet som lærebog (se også fyrstespejl) for kong Håkon Håkonssons sønner, der var født i 1230'erne. Kongespejlet har form af en dialog mellem en videbegærlig søn og en kundskabsrig far. Kongespejlets første del handler om den sejlende købmands liv og indeholder bl.a. beskrivelser af Irland, Island og Grønland, med særlig vægt på det fantastiske. Anden del handler om livet ved kongens hof (hird), med råd om klædedragt, hår- og skægmode og høvisk optræden. Efter afsnit om bl.a. krigsførelse kommer det egentlige fyrstespejl om den moralske side af kongegerningen. Det fremgår af prologen, at også klerkens og bondens liv skulle være behandlet, men disse afsnit findes ikke.