Kongeriget Danmarks Fiskeribank, kreditinstitut, oprettet efter lov i 1932. Kredit ydes til nybygning eller køb af fiskefartøjer, til deres udstyr og i et vist omfang også til anlægsinvesteringer i fiskeindustrien. Der ydes endvidere lån til akvakultur, dvs. opdræt af fisk mv. Bankens egenkapital er tilvejebragt gennem statsforskrivninger, og lån finansieres ved udstedelse af obligationer. Eventuelle negative resultater af Fiskeribankens udlånsvirksomhed kan efter behandling i Finansudvalget søges dækket af de årlige bevillingslove. Fiskeribanken administreres af Økonomistyrelsen. Ultimo 2005 var dens samlede udlån på ca. 1,7 mia. kr.