Kongelundsfortet, oprindelig et kystbatteri, opført 1914-16 som et led i udbygningen af Københavns søbefæstning med den opgave at hindre et flådebombardement af København fra syd. Området blev ombygget og derefter brugt som kystfort 1939-57. Fortet blev anvendt af flyvevåbnet som raketstation 1959-82. I 1996 overtog Dragør Kommune området til brug for et center for natur- og fritidsaktiviteter.