Kong Christian den Tiendes Fond, stiftet i 1940 i anledning af kongens 70-års fødselsdag. Kapitalen blev tilvejebragt dels ved en landsindsamling til en folkegave i 1940, som indbragte ca. 2,5 mio. kr., dels ved provenuet fra salget af Kongemærket, som blev et af besættelsestidens mest populære nationale symboler. Fonden yder støtte til forskning, til forebyggelse og bekæmpelse af sygdom og til kulturelle formål. Fondsbestyrelsen består af præsidenten for Højesteret og to medicinske professorer.