Koncern0, Koncern°, dansk kunstnergruppe, dannet 1989 af Søren Andreasen (f. 1969), Jan Bäcklund (f. 1966), Jakob H. Jakobsen (f. 1965) og Jørgen Michaelsen (f. 1961). Med baggrund i konceptkunsten har gruppen i første halvdel af 1990'erne udforsket kunstens væsen og funktion i informationssamfundet gennem installationer og med tekster i bl.a. tidsskriftet Koncern°. Skrift for kunstnerisk-filosofisk grundforskning (1989-93).