Komosse, stor højmose 25 km vest for Jönköping i Småland; 47 km2. Den delvis fredede mose hvælver sig stedvis 25 m over omgivelserne; randen er gennemskåret af raviner.