KommuneForsikring A/S, KF, forsikringsselskab, der blev dannet i 2001 til afløsning af Kommunernes gensidige Forsikringsselskab, stiftet 1971. KF er 100% ejet af Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og amter f.m.b.a. KF-koncernen består af moderselskabet KommuneForsikring A/S og et 100%-ejet datterselskab, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S. Egenkapitalen var i 2005 ca. 1,1 mia. kr. Der er ansat 175 medarbejdere.