Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser, Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS, se kontinentalsokkel.