Kommissærordren, Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare, ordre, der blev givet af Hitler 6. juni 1941 til de tre værnemagtsøverstkommanderende om at tilintetgøre tilfangetagne politiske kommissærer af "enhver slags og stilling". Allerede i slutningen af marts 1941 havde Hitler ladet hæren vide, at felttoget mod Sovjetunionen ville blive en ideologisk tilintetgørelseskrig, og at såkaldte kommissærer skulle dræbes. Den folkeretsstridige ordre vakte modstand hos nogle generaler, men forblev i kraft indtil maj 1942 og resulterede i mordet på tusindvis af politiske fanger, jøder og andre.