Kommando-udvalget, K-udvalget, udvalg under Danmarks Frihedsråd, oprettet juni 1944. Udvalget, der erstattede Frihedsrådets Militærudvalg, skulle lede undergrundshæren under Besættelsen. Blandt medlemmerne var Mogens Fog og Frode Jakobsen, der begge repræsenterede Frihedsrådet, og Flemming Bruun Muus, som repræsenterede SOE. Viggo Hjalf og K. Lundsteen var repræsentanter for hhv. hæren og søværnet. Senere blev Sven Holten repræsentant for det illegale politi.