Kolkwitzia, planteslægt i gedebladfamilien med kun én art, dronningebusk, Kolkwitzia amabilis, der stammer fra Kina. Det er en mandshøj, løvfældende busk med overhængende kviste. De centimeterstore, skævt tragtformede blomster er lyserøde med gule pletter i svælget. Dyrkes som prydbusk.