Kolindsundsagerne, retssager 1925-28, der fulgte efter en arbejdskamp mellem gårdejere i Kolindsund på Djursland og deres ansatte; bl.a. havde De Samvirkende Fagforbund iværksat blokade mod gårdejerne og en købmand, der handlede med dem. Pga. blokadens omfang og midler, herunder usande beskyldninger og trusler mod udenforstående, dømte Højesteret fagforbundene til at betale betydelige erstatninger.