Kolgujev, ø i Barentshavet 75 km fra Ruslands nordkyst; 3200 km2, 200 indb. Øens nordlige del er kuperet med 70-80 m høje morænebakker, mens den sydlige del har mange vådområder. Den fåtallige befolkning er fortrinsvis samojeder, der beskæftiger sig med rendrift, fiskeri og jagt. Øen har en meteorologisk station.