Koklapperne, nogle små halvøer og holme sydvest for Tårnby på Amager beliggende i den del af Kalveboderne, som i 1930'erne blev inddæmmet og tørlagt og nu indgår i naturområdet på Vestamager.