Koh-i-Noor, (af pers. koh-i nūr 'lysbjerget'), stor og berømt diamant, der menes at være fundet i Kollur-minerne i Indien før 1304. Koh-i-Noor har ført en meget omskiftelig tilværelse. I 1849 fik The East India Company den udleveret fra skatkammeret i Lahore som krigsbytte, efter at Punjab var kommet under britisk kontrol. Kompagniet skænkede den 1850 til dronning Victoria; den vejede da 186 ct (37,2 g), men dronningen var skuffet over stenens dårlige brillans og lod den slibe om. Efter omslibningen vejede Koh-i-Noor 108,93 ct. Den opbevares i Tower of London sammen med de øvrige britiske kronjuveler.