Knut Mykland, 1920-2005, norsk historiker, professor ved Universitetet i Bergen 1957-87. Hans hovedinteresse var norsk historie under unionen med Danmark, navnlig unionens senere historie, herunder begivenhederne i 1814. Mykland tog afstand fra opfattelsen af unionen som en "firehundredårig nat" i norsk historie og fremhævede de positive sider: et liberalt styre, lavt skatteniveau og et lempeligt straffesystem. Han videreførte herved en næsten glemt, konservativ tradition i norsk historieforskning fra 1800-t. Denne vurdering af dansketiden har nu igen fået en betydelig udbredelse takket være hans forskning og forfatterskab. To af hans værker er også kommet på dansk: Politikens verdenshistorie 14: Frihedsrevolutionerne (1985) og Norge i dansketiden (1987, s.m. Sverre Bagge).