Knut Helle, f. 1930, norsk historiker. Helle var 1973-2000 professor i middelalderhistorie ved universitetet i Bergen. Hans vigtigste arbejder er Norge blir en stat. 1130-1319 (1964), bd. 1 af Bergen bys historie (4 bd., 1982) og Grunntrek i norsk historie (1992). Han var hovedredaktør for Aschehougs norgeshistorie i 12 bind 1993-97 og leder af redaktionsrådet for Norsk biografisk leksikon i 10 bind 1999-2005. Desuden har Helle bestridt talrige nationale og internationale faglige tillidsposter.