Knudedyb, indtil 15 m dyb tidevandsrende mellem Fanø og Mandø i Vadehavet begrænset af højsandene Peter Meyers Sand, Flakstjerten og Keldsand. Mod vest blokeres Knudedyb af en 2-3 m dyb sandbarre. I den østlige del aftager dybden ind mod Ribe Ås og Kongeåens munding, hvis sluser kun kan besejles omkring højvande.