Knud Kjer, 1802-1865, dansk præst og digter. Som missionær i Holsteinsborg (Sisimiut) 1823-33 fik han et indgående kendskab til det grønlandske sprog. Han blev med sine gendigtninger af en lang række danske salmer og sange på grønlandsk og sin egen originale digtning et af forbillederne for den senere selvstændige grønlandske digtekunst. Hans samling Ileqqorsuutit (1832, Verdslige viser), der består af både gendigtninger og egne digte, blev med sit brogede indhold og lystige melodier meget populær blandt grønlænderne. I den grønlandske salmebog findes ca. 120 salmer af Kjer.