Knud Jørgensen, 1919-1990, dansk general og forsvarschef. Jørgensen blev premierløjtnant i Ingeniørtropperne i 1942. Efter flugt til Sverige forrettede han tjeneste i Den Danske Brigade (Danforce) 1944-45. Efter 2. Verdenskrig blev Jørgensen uddannet på det første pilothold i 1946, og da Flyvevåbnet blev oprettet i 1950, fik han vekslende tjeneste der og gennemgik stabskursus i Norge. Jørgensen var forsvarschef 1977-84. Han var blandt initiativtagerne til og formand for Danmarks Flyvemuseum i 1973.