Knud Illum, Knud Mynster Illum, 23.10.1906-1.9.1983, juridisk professor ved Aarhus Universitet 1942-69. Hans disputats Modregning i Konkurs — En kritisk Undersøgelse under Hensyntagen til dansk og fremmed Ret, hvormed han allerede i 1934 erhvervede doktorgraden, og hans mange bøger om emner især fra tingsretten, bl.a. Tinglysning (1950) og Dansk Tingsret (1951-52), nød stor autoritet og gjorde ham til en af sin tids mest respekterede jurister.