Knud Fabricius, 1875-1967, dansk historiker, professor ved Københavns Universitet 1917-46. Fabricius' hovedinteresser var det nationale og det folkelige, men han spændte som historiker uhyre vidt. Hans foretrukne studieområde var 1600-t.s nordiske historie. Hovedværkerne er Kongeloven (1920) og Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige 1-4 (1906-58), en i kernen kultursociologisk undersøgelse. Fabricius var aktiv i den lokalhistoriske og den slesvigske sag, og i mellemkrigstiden, da gamle politiske og nationale modsætninger var under opbrud, bidrog han til de store Danmarks- og Sønderjyllandshistorier.