Knud Faber, 1862-1956, dansk læge, professor og overlæge i medicin ved Det Kongelige Frederiks Hospital fra 1896 og efter dettes nedlæggelse på Rigshospitalet 1910-32. Knud Faber påviste sammenhængen mellem mavekatar med manglende syreproduktion og perniciøs anæmi. Han havde som kommissionsformand (1908-21) stor indflydelse ved fornyelsen af det danske sundhedsvæsen og var initiativtager til oprettelsen af Aarhus Universitet. Hans Strømninger i den nyere Tids medicinske Klinik med særligt Hensyn til Nosografien (1919) var et både medicinsk-historisk og videnskabsteoretisk betydningsfuldt værk, der fortsat citeres.